Berthel Jensen startede forretningen i 1967 som enkelmandsvirksomhed, og som udøvede forskellige typer af transport med tippelad, senere med container og krankørsel, frem til 1983 hvor Køge Tanktransport ApS blev startet op med 2 stk. 3-akslede tankbiler for transport af olie og kemikalier.

Hen ad vejen, er der blevet fulgt op på forskellige krav i takt med lovgivningen og regler i ADR konvenionen, om transport af farlig gods, og ikke mindst et ønske fra vores kunders side. I 2005 blev Køge Tanktransport ApS generationsskiftet til Lennert Jensen.

Køge Tanktransport ApS kører med adr. trækkere, hvoraf 1 stk. er monteret med 27 tonsmeter kran, samt tanksættervogne på største totalvægt, som vi foretager ADR-transport med Nationalt såvel som Internationale.

Vi har valgt at være en mindre virksomhed, hvor vi har lagt stor vægt på at betjene vores kunder på bedste mulige måde.